Skier Napkins

$70.00 $80.00

* Cotton ski napkins- $70 for a set of 4.

* Each napkin approximately measures 40cm x 40cm.